Strandacup torsdag 23. mars kl. 18:00

Stranda IL Alpin inviterar til Strandacup torsdag 23. mars kl 1800!

Program:

– SSL renn frå mast 4 i Fursettrekket.

– Påmelding i Stova frå kl 1745.

– Besiktigelse frå kl. 18:15

– 2 omgangar fortløpande frå kl. 18:30

– Premie til alle. Delast ut i Stova etter rennet.

Velkommen! 🙂

Med helsing

Stranda IL Alpin

Rabatt på naprapatbehandling

Nordvest Naprapatklinikk tilbyr medlemmar av Stranda alpin rabattert behandling på
kr 490 (ordinær pris 650kr).
Timebestilling skjer via nettsida http://nvnk.no/ eller telefon 7013 8000.

Klinikken på Stranda er åpen kvar mandag, onsdag(fram til 18) og fredag. Alle medlemmar er garantert time innan 2 virkedagar.

Om naprapati:
Naprapati er ein form for manuellterapi som arbeider med å diagnostisere, behandle og rehabilitere ulike smertetilstander og funksjonelle problem i ledd og musklar.  Naprapaten prøver gjennom ei heilhetlig vurdering å finne den underliggande årsaka til pasienten sine smerter og symptom. Behandlinga retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Nokre av dei vanligaste årsakene pasientar oppsøker naprapat for er smerter i og frå rygg og nakke, men det er også vanleg med hovudverk, skulderproblematikk, smerter i albue, kne- og fotproblemer. I idrettsverda arbeider vi både med rehabilitering og førebygging av desse. Ei god oppfølging rundt akutte skader, overbelastningar, rehabilitering og førebyggande trening.

Ein naprapattime startar med ei grundig anamnese for å kartlegge viktig informasjon om pasient og kvifor pasienten oppsøker hjelp. Deretter vil naprapaten utføre testar for å å finne årsak til problemet og sette ei diagnose. Behandlinga blir tilpassa kvar enkelt pasient. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetodar. Dette er blant anna massasje, muskeltøying, triggerpunktsbehandling, artikulering, mobilisering, manipulasjon og heimeøvelsar/trening.

Invitasjon til rennhelg på Strandafjellet 17.-19. februar 2017

Stranda Alpin inviterer til rennhelg (SBM-cup og KM) den 18-19. februar, med innlagt treningsdag i super-G fredag den 17. februar.
Disiplin:

  • Fredag: Treningsdag super-G (SG).
  • Lørdag: 2xSG + Superkombi, SBM-cup/puljekvalik LF/HL.

SG renn 1: KM/SBM-cup/puljekvalik.
SG renn 2: SBM-cup/puljekvalik.
Superkombi: SG renn 2 + SL omgang: SBM-cup.

  • Søndag: SSL (Storslalåm), SBM-cup/puljekvalik LF/HL.

Klasser:

  • SG: 10 år, U12 år, U14 år, U16 år, Jr.1, Jr.2 og Sr.
  • SSL: 8 år og yngre, 9 år, 10 år, U12 år, U14 år, U16 år, Jr.1, Jr.2 og Sr.

Les meir: Invitasjon Stranda Alpin 17-19 februar 2017