Treningsaktivitet

Vi har to treningsgrupper, ei på Skuletrekket og ei i Fursettraseen.  De yngste trener hver tirsdag kveld og de eldste trener hver tirsdag, torsdag og ofte hver fredag. Det er viktig for rekrutteringen at alpingruppa kan tilby alle et godt tilbud både sportslig og sosialt. Barmarkstreningen har i år vært sammen med turn og langrenn, hver onsdag i Strandahallen. Vi har også tilbud til de eldste på Stranda treningssenter.

Aktiviteten på Strandafjellet er høy, men vi skulle gjerne sett at flere var med. Spesielt i alderen 9 år til 14 år burde vi hatt flere deltakere. I aldersgruppen 8 år og yngre er vi mange, ca 20 – 30 rekrutter på hver tirsdagstrening. Generelt bør gruppen bli flinkere på informasjonsformidling til de yngste.